Forsiden

Høringssvar fra H. Kristiansen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er mot forlengelsen av reglene om koronasertifikat, og ønsker at ordningen avskaffes. Korna-/vaksinesertifikat vil føre til at nordmenns frihet begrenses. En videreføring og utvidelse av bruken av sertifikatet som denne høringen legger opp til vil medføre situasjoner som angriper grunnlovens § 94, §106 og §110. I praksis vil vaksinepasset fungere som en passerseddel som bidrar til en segregering av den norske befolkningen, basert på frivillige helsevalg, som vi ikke kan være bekjent med i et fritt land som Norge.