Forsiden

Høringssvar fra Anne-Grethe Andresen

Dato: 15.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnloven, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge!