Forsiden

Høringssvar fra Ann Kongshaug

Dato: 03.03.2022

Dette handler ikke lenger om vaksine og helse, men et system der myndighetene vet alt og kan ekskludere eller inkludere enkeltpersoner på alle livsområder. Dette bekrefter EU parlamentet senest i februar. Sitat fra Theres i EU parlamentet er at EU stripper mennesker for fundamentale mennesrettigheter. Nürnbergloven og verdensærklæringen om menneskerettigheter vedtatt i FN i 1948 skulle sørge for at historien ikke gjentar seg. Å med nåværende diskusjon segregeringspass står vi nå i fare for at historien faktisk vil gjenta seg. Senest i går ble 1000 sider av Pfizerdok. frigitt. Dette i seg selv er nok bevis på at historien gjentas. Å ser vi på den økte dødeligh i alle land med lik vaksinasjonsgrad, ser vi at det allerede skjer. Nytteverdien for enkeltpersoner er null. Myndighetene har da all makt, noe som er starten på tyranni og slutten på demokrati. Selvbestemmelsesrett er en grunnleggende rettighet. Innskrenket frihet er straff. Tvang er straff (såfremt ikke psyk diagn) dette har blitt diskutert i media og i politikken, men det virker som denne segregeringsdiskusj uteblir.

Fakta er at verken dere som myndigheter eller vi som befolkning har blitt korrekt informert verken om situasjon pandemi, innhold og bivirkninger av såkalte vaksiner. Det har også kommet fram at dødstall ikke er korrekt utregnet og at de samf.messige konsekvenser er alt for store sett i forhold.

Nei til koronapass. Det er brudd på alle fundamentale rettigheter.

Husk du kan snart være en av oss og ikke av det gode lag.