Forsiden

Høringssvar fra Ib Alexander Thorvaldsen

Dato: 17.02.2022

Tvansvaksinering er noe som foregikk i nazi tyskland. Trodde vi var ferdig med dette.

Her oser det av segregering lang vei. Er dette forberedelser til et diktatur?

Det er uhørt at menneskerettighetsloven skal vike for hvilken som helst lov.

Atter forslag til segregering. Dette vil ødelegge det norske arbeidsliv, og som vi nå ser at helsearbeidere sier opp i protest, er vel ingen positiv framtids visjon.

Dette er de aller verste punktene, men hele høringsnotatet må skrot legges. Mitt vakre, fine, trygge, Norge skal ikke raseres av uintelligente politikker. Har dere virkelig tenkt over hva dette vil gjøre med landet og dets innbyggere? Innføring av et slikt pass vil skape opprør og bråk dere ikke ha sett maken til. Se mot Canada.

1.koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2.Koronasertifikatet bryter menneskerettighetene

3.koronasertifikatet bryter grunnloven

4.koronasertifikatet bryter Nurnbergkodeksen

5.koronasertifikatet er udemokratisk

6.koronasertifikatet er uvitenskapelig

7.koronasertifikatet rammer alle

8.koronasertifikat er et kontrolltiltak

9.koronasertifikat segregerer

10 koronasertifikat må fornyes