Forsiden

Høringssvar fra Kay Irgens

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg finner det skammelig og uten sidestykke i Norges historie, at en regjering og vårt Storting, nå vurderer tvangsmedisinering og tvangsregulering av de gruppene som er nevnt i dette høringsnotatet.

Om stortinget etterkommer, støtter og bekrefter slikt tankegods som denne høringen omhandler, og derigjennom fratar sin befolkning grunnleggende menneskerettigheter som fritt helsevalg og grad av autonomitet, gjør den delen av det norske Stortinget som stemmer for dette, seg til fiende av sitt eget folk, og undergraver sin egen legitimitet ytterligere.

At storting, og regjering, ikke er villig til se på det overveldende bevismaterialet for korrupsjon, skadevirkninger, dødelighet og agenda bak unntakslovene dere har stemt, og skal stemme over, der det også fremkommer klart at lovverket er tilrettelagt og tilpasset etter krav, avtaler og ønsker fra både fremmed makt og økonomiske særinteresser, gjør eventuellt Stortinget skyldig i svik mot eget land og folk, dersom slike unntakslover opprettholdes.

Alle vet nå at de som har vaksinert seg er sykere og ikke friskere enn flertallet. De vaksinerte er generellt sykere og har langt fler komplikasjoner, i tillegg til økt dødelighet.

At det i det hele tatt har gått så langt er allerede en skandale og bør etterforskes grundig. De ansvarlige må konfronteres.

Den økte dødeligheten i Norge i siste del av 2021, som åpenbart ikke er på bakgrunn av covid, men muligens vaksine utrulling, må undersøkes.

De ca 5000 alvorlige skadevirkningene og de ca. 1000 innmeldte mistenkte dødsfall som vaksineutrullingen i Norge har ført til, må etterforskes og de ansvarlige må stilles til ansvar.

Personlig kjenner jeg nå tre mennesker som har blitt alvorlig syke av vaksinene, og i tillegg har hatt opptil flere alvorlige covidutbrudd og sterkt svekket helse etter å ha vært fullvaksinert.

Folk flest forstår idag i større grad at disse til dels udokumenterte og farlige vaksinene norske myndigheter i denne saken har promotert, for svært korrupte foretak og overnasjonale organer de er alliert med, er en svært skadelig og tvilsom helseaktivitet, som under enhver omstendighet må være en konsensus basert aktivitet. Å fremme tvang i en slik situasjon er etter all forstand en krigserklæring mot eget folk.

Hemmeligholdet rundt saken er sterkt alarmerende. Lovligheten av vedtakene er ikke tilstede.

Jeg kjenner mange i alle aldre, som ikke har vært vaksinert. Disse har stort sett hatt Covid sykdomsforløp med langt mindre alvorlige bivirkninger og/eller sykdomsforløp.

Ingen har dødd.

De enorme skadevirkningene og kostnadene av lock downs, må etterforskes og pådømmes.

Også slike lockdowns har vært på bakgrunn av importerte og pålagte ideer, pålegg og føringer, uten saklige og bredt sammensatte nasjonale faglige førende vurderinger.

Men hvem vet? Mye av det er jo hemmeligholdt. Det er en skam.

Hvordan det i det hele tatt har kunnet pågå i et samfunn som vi tidligere kunne stole på, er en gåte vi må løse i nær fremtid.

Alt dette rotet viser at det må en solid opprydning til. Det er rett og slett ikke lov å være så uansvarlig.

Vi har en befolkning som i større eller mindre grad tar ansvar for egen helse. De som ikke ønsker kunstig medisinering og helsefarlige injeksjoner. Har stort sett bedre helse og tar bedre helsevalg enn dem som legger inn litt til medisinindustrien alene. Det er et overgrep å tvinge de mest ansvarlige av oss til å underlegge seg et skadelig regime av hensyn til de mindre ansvarlige og de tjener eller sparer mest på en slik ordning.

Regjeringen bør se på hva hvilken grusom feilvurderinger som er gjort i den såkalte pandemien. Hva vil 230 milliarder kroner i lønnsstøtte under lockdowns i 2020 og 2021, kunne gitt av sykehusplasser, medisinering behandling og personell?

Hva med alle de andre kostnadene?

Det er derfor ikke mer drakonisk lovgivning vi forventer fra våre folkevalgte i denne tid, men edruelighet, etterrettelighet og opprydning.

Dere står som folkevalgte ovenfor et alvorlig verdivalg, og det er på tide å tenke nøye gjennom hvor man ønsker å stille seg i historien.