Forsiden

Høringssvar fra Jan Ole Broks

Dato: 16.02.2022

Det må jo være helt unødvendig å videreføre koronasertefikat, når vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Samt at landet åpner for fullt, dette blir jo bare idiotisk. Å dette setter jo grunnloven til side. Så dette må jo være absolutt unødvendig.