Forsiden

Høringssvar fra Anders Fossland

Dato: 03.03.2022

Blant annet Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnberg kodeksen ivaretar våre rettigheter til å bestemme over egen kropp.

Å frastå deltakelse i vaksine-eksperiment skal fortsatt være lov og uten noen form for utestengning fra samfunnet.