Forsiden

Høringssvar fra Hans M. Øvre

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Det norske folk trenger å få hverdagen og normaliteten tilbake, de trenger ikke flere kontrolltiltak fra myndighetene. Derfor bør alle forsøk på coronasertifikat skrinlegges en gang for alle. Ytterliger tvang og kontroll vil føre til at folk flest snur ryggen til ordningen, og myndighetene oppnår det motsatte av hva de ønsker. To år med frihetsberøvelse og straff er mer enn nok!