Forsiden

Høringssvar fra Geir

Dato: 01.03.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.