Forsiden

Høringssvar fra Kari Meland

Dato: 04.03.2022

Jeg er sterk motstander av alt som kommer frem i høringsnotatet.

Det virker som det er mer politisk enn helseforebyggende.

De siste opplysningene som ble frigjort i USA , rapport fra Pfizer til FDA, viser at vaksinen gjør mer skade enn nytte. At den Norske regjering ønsker å tvinge den på oss er helt utrolig.

At en regjering som påstår seg opptatt av grunnleggende menneskerettigheter kan fremme et slikt forslag, er meg totalt uforståelig. Dette bryter jo rettighetene våre.

Det hadde vært mye mer rederlig å frigjøre dokumentene som har 60 års sperrefrist. Da vet folket hva vi har å forholde oss til.

Respekter grunnloven, menneskerettighetene, og det norske folk.