Forsiden

Høringssvar fra Anette Clausen

Dato: 02.03.2022

Jeg står sterkt i mot dette høringsforslaget, fordi det går i mot min frihet til å ta egne helsevalg!