Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Christoffersen

Dato: 20.02.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget forkastes!!