Forsiden

Høringssvar fra Ingunn Hole

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

MITT OPPSUMMERTE SVAR ER EIT HEILT KLART NEI. Eg begrunner det ut i fra heilt eigen erfaring i eget liv, i teksten under her;

Å opplever på høglys dag i Norge i 2022 at vi skal innføre segregering i befolkningen ut i fra medisinsk status, uten å ha høyrt med eigne norske leger, tatt høgde for norges egne medisinske erfaringer, og uten betenkelighet ifht at dette faktisk starta som et "tiltak" av regjeringa for å hindre smitte og smitte spredning med død som følge av corona/ covid 19.

Det er heller ikkje tatt hensyn til alle korttids bivirkningene som vi allerede kjenner til etter dei ulike typene vaksine.. Langtids effekten veit vi ikkje så mykje om enda. Da synst eg at det er interessant at dei som skal verne om det norske folks interesser fortsetter å kjøre på med vaksiner og med prat om vaksine pass... når vi ser at både dei vaksinerte og dei uvaksinerte både blir smitta og smitter andre. Eg klarer ikkje å sjå forskjellen vaksinepasset skal utgjere, anna enn segregering. Og kva med framtidige generasjoner, skal vi øydelegge deira muligheter til fritt å kunne ferdast på ulike aktiviteter og arenaer i inn og utland?

Det har komt meg for øyre at desse tinga allerede er i gang. Dette synst eg er uproft. Har forstått det slik at i eit coronapass er det faktisk plass til 8 injeksjoner.. Så for min del synest eg at dette minner meg om eit marked som ikkje vi kan godta.

Om mitt svar ikkje godkjennes, som et klart nei, tas dette opp med sivilombudsmannen.

Kan for øvrig legge til at eg er ei av dei som var med på vaksineforsøket mot hjernehinne betendelse som 14 åring (1988), har hatt mange diffuse symptomer på min vei og i en alder av 29 år (i 2003) blei eg ufør pga Utmattels syndrom/ fatique syndrom og sliter den dag i dag med det. Av den grunn tenker eg at det er veldig betenkelig og lite gjennomtenkt når vi veit at ikkje alle medisinske tiltak vi gjer i dag er bra for helsa hverken på kort eller lengre sikt. Eg unner ingen å havne i lignande situasjon som meg, for det er uhyre lite støtte å få når en havner i en slik situasjon og ikkje kan delta i sjølve livet.

Eg har også allerede lagt merke til at eg kjem inn under tittelen "konspirasjons teoretiker" kva no enn andre legger i det.. Og e har visst som uvaksinert komt på lista til PST, det er er jo virkelig en tankevekker om det er tilfelle. Begrunnelsen min er at når en av ulike årsaker ikkje kan eller tørr gå for å delta på et så lite utprøvd forsøk som dette er, skal en i tillegg bli utfrosen av samfunnet av sine eigne folk...

Synest det er merkelig at, - eg som enkelt person må vente i 10 år for å få medisinsk hjelp av et forsøk dei jobber med på Haukeland sjukehus for ME pasienter, fordi vi ikkje skal drive med eksprimentell behandling i Norge.. Og eg er en person, Men å vaksinere eit heilt folke slag fra 0-100 År det kan vi i ein krise situasjone som kanskje for lengst er over i ei heilt anna fase enn den var i starten.. Det har vi ingen betenkelighet med, sjøl med u-utprøvd vaksine, som ikkje tilfredsstiller krava til vaksine ein gong.

Ein anna ting som overrasker meg er at ordet vaksine ikkje ser ut til å stemme med det vi er opplærte til å kalle vaksine. Kriteria for at det skal vere ei tilfredsstillande vaksine er visst heller ikkje til stede ut i fra det eg sjølv har klart å finne ut. For sjølvsagt har e prøvd å skaffe tilveie dei opplysningane eg treg for å finne ut om dette kunne vere ein bra ting for meg og mitt immunforsvar i forbindelse med covid 19.

Det som til no er satt i gang i Norge, har gitt meg erfaring om at folk kan sei at i den heimen er ikkje uvaksinerte velkommen... Ja da lure e virkelig på kva det er vi styrer med i dette landet her. Skulle ikkje dette med vaksine vere frivillig? -når vi setter ultimatum ifht korleis vi kan bevege oss i samfunnet om vi tar det eine eller det andre valget.. Da snakker vi ikkje om frivillighet lenger eller valg frihet.. Da har vi gjort det til et ultimatum, og ved et ultimatum er ting ikkje frivillig lenger.. Da beveger vi oss innom frihets berøvelse av mennesker ifht om dei er vaksinerte eller uvaksinerte.

Og skal eg bli ståande utenfor fordi min kropp ikkje tåler å bli utsatt for ekspriment av slik sort som det i dag blir gjort? Bli kalla både det eine og det andre. Og ulike grupper settes opp i mot kvarandre som vaksinerte og uvaksinerte.. Nei kan knappast tru det e les og opplever i dag.. Dette har begynt å bli et samfunnsbilde som ikkje samsvarer med et sivilisert samfunn i 2022. Eg opplever å bli diskriminert.

I tillegg til dette er det ikkje noko takk for innsatsen til mine medmennesker som i løpet av disse to åra, har levd under et umenneskelig press. Nei takka en får er dyrere matvarer, drivstoff, materiale, energi krise... og lista ser ikkje ut til å bli kortere i framtida...

Og gi andre skylda nytter ikkje. E tar ansvar for mi helse... Ser at ingen andre gjer det. E har snakka med såpass mange som sliter med bivirkninger etter isolasjon i korona tida, psykisk terror gjennom media, og no skal vi forberede oss på krise situasjon, og 13 åringen kjem heim fra skulen og spør om ho kan få jod tablett tilfelle atom angrep. PÅ TIDE OG STIKKE FINGEREN I JORDA... OG SJÅ KVAR ALL DENNE INFORMASJONS TERROREN KJEM I FRA. VI ER ET FREDELIG FOLKESLAG!!! OG NO ER NOK ER NOK!

BESTE HELSING INGUNN HOLE, MÅ VI HA LÆRT NOK AV VÅRE FORFEDRE, OG VET NOK TIL Å HANDLE UT I FRA SUNN FORNUFT, OG IVARETA FREDEN SOM ER OSS GITT. OG MÅ SLIKE SOM ROKKER VED DEN NORSKE GRUNNLOV, MENNESKEVERDET, FRED OG FRIHET BLI GÅTT LITT NÆRMERE I SØMMENE I STADEN FOR Å GI DEI FRITT SPILLEROM I SAMFUNNET OG SÆRLIG GJENNOM MEDIA.