Forsiden

Høringssvar fra Gry Sommerstad

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Forslag til høringsnotat bør IKKE vedtas. Viser til statens forpliktelser etter grunnloven og internationale menneskerettigheter, konvensjoner samt prinsippene i national lovgivning.

Paragraf 98. Alle er lik for lova.

Likestilling- og diskrimineringsloven paragraf 6.

Koronavaksinene er eksprementelle og kun haste- og nødgodkjente. Viser til mange alvorlige bivirkinger og dødsfall på legemiddelverket sin side og den amerikanske bivirkningssiden for legemidler vaers.hhs.gov.