Forsiden

Høringssvar fra Einar Fosseli

Dato: 14.02.2022

Har lest gjennom høringsforslaget.

Det er ett grundig arbeid som desverre bygger på feilslåtte strategier.

Vi har overhode ikke bruk for ett skille mellom vaksinerte og uvaksinerte når "alle" uansett blir smittet og smitter videre. Dette vil bare føre til klasseskille og segregering i samfunnet.

Det er dramatiske forslag som griper massivt inn i privatlivets fred og i arbeidslivet. Dette KAN VI IKKE STÅ INNE FOR i ett demokratisk samfunn som vi har bygd opp i Norge!

Jeg kan ikke under noen omstendigheter klare å se hva dere tenker med dette. Andre land har prøvd, og erfart liten eller ingen forskjell og har derfor avviklet korona sertifikat. Hvorfor er det da så viktig på nåværende tidspunkt å få gjennomslag for dette? Her er dere ikke i kontakt med den norske folkesjela overhode...

Nei til korona sertifikat

Nei til kontroll

Nei til segregering

Ja, til sundt bondevett og enkle regler å forholde seg til.