Forsiden

Høringssvar fra Erik Nybro

Dato: 15.02.2022

Dette kan dere ikke tvinge gjennom! Vi lever i ett demokrati og det skal vi fortsette å gjøre, frykt skal ikke styre samfunnet.. Nei til alle pungtene i høringsnotatet.