Forsiden

Høringssvar fra Hilde Magnus Horvei

Dato: 12.02.2022

Jeg sier NEI til korona pass. Det strider mot Grunnloven. EMK lovene og Nurenberg lovene. Ja til å ferdes fritt i Norge.