Forsiden

Høringssvar fra Jonathan Johansen

Dato: 03.03.2022

Forlengelse av reglene om koronasertifikat bryter med grunnloven, menneskerettighetene og diskrimineringsvernet. Det finnes ingen unntakstilstand som kan rettferdiggjøre et slikt enormt inngrep i folks frihet og rettigheter og derfor vil et slikt pass aldri kunne forsvares eller anses å være forholdsmessig. Korona truer ikke "retten til liv og helse". FHI stiller seg derfor ikke bak bruken av koronasertifikatet, og de hevder at et slikt uansett ikke vil kunne begrense smitte. Jeg sier med dette et klart nei til dette høringsforslaget og ønsker en offentlig debatt - ikke et hasteforslag gjort uten reell mediedekning og offentlige debatter.