Forsiden

Høringssvar fra Gro Barreng

Dato: 02.03.2022

Koronasertifikatet er et kontrollregime som en rettstat ikke burde være bekjent av. Det finnes dessverre enda diktatur i verden. Ikke la Norge ble ett av dem.

Myndighetene har gjennom pandemien spredd frykt i befolkningen som gjør at vi godtar alt i redsel for å bli syke. Dette er skremmende.

Sertifakatet er en så stor inngripen i vanlige folks rett til å bestemme over eget liv. Hva blir det neste som kan reguleres med sertifikater?