Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Stevning Hole

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette er et høringssvar til forsrkift for innføring og bruk av vaksinepass. Det er ikke tatt noen stilling til alle de tekniske elementet i forskriften.

Vaksinepass med påfølgende «vaksinetvang» i et moderne liberalt demokrati er i utgangspunktet en svært dårlig ide.

Selv om flere EU land innfører vaksine-sertifikater er det ikke grunn nok alene til å tilsidesette norsk grunnlov og Norges borgeres rettsikkerhet.

Det er ikke en plikt å la seg vaksinere per dags dato. Det er ingen tvil om at vaksinen har hjulpet mange under korona epidemien ved å forhindre alvorlig sykdom og død. Men det er ganske tydelig at vaksinen ikke stoppet spredning - noe som ble tydelig under deltabølge og senere spredning av Omikron-varianten. Fra mitt lekmansperspektiv så var vel dette nesten forutsigbart da man satset på å aktivere den delen av kroppens immunforsvar (antistoffer) som man vet vil falle av i styrke når trusselen blir borte. Det viktigste forsvaret vi kan få av en vaksine er at immunsystemet selv er i stand til å aktivere motstandskraft når det er nødvendig - noe som helt klart den nye mRNA vaksiner også hjelper til med (her snakker jeg som lekmann, men det er vel T cellene som sørger for et minne av viruset og som kan aktivere “angrepsceller”/antistoffer når ny trussel ankommer). Dette kan sees på som et timingproblem - om alle hadde fått vaksinen samtidig ville viruset kunne stoppes ved at alle hadde høyt nivå av antistoffer. Men dette er urealistisk - spesielt siden vi fortsatt lever i en verden med mye fattigdom - de fattigste landene vil ikke på uoverskuelig tid få samme kapasitet som land med et godt helsesystem. Selv med et vaksinepass har vi samme problemstilling med timing og at andre land kan ha langt tregere respons på vaksinasjon enn Norge. Om vaksinen ikke kan gi vesentlig beskyttelse og i et større samfunnsperspektiv hurtig forhindre smitte er det ingen grunn til å ha et slikt udemokratisk verktøy i verktøyboksen til helsemyndighetene.

Løsningen hos helsemyndighetene til fallende nivå av antistoffer har vært å tilby “booster” doser. Har helsemyndighetene etablert og verifisert hvor mange boosterdoser en person kan ta – også per aldersgruppe? Dersom nye varianter av mRNA vaksinen tas frem og at disse støtter seg på tidligere nødgodkjente platform-godkjenning må vi spørre oss om anbefalingen for maksimum antall boostere (jeg antar det finnes et tall på maksimum antall) også må tas med i betraktningen når timing og antall doser vurderes for nye varianter av korona - det er jo tross alt per definisjon samme vaksine. Et vaksinepass kan fremme et overforbruk av boosterdoser.

Et vaksinepass blir kalt nødvendig i en situasjon som per definisjon er uoversiktlig og hvor nye vaksiner må utvikles hurtig. Samtlige Covid vaksiner i USA fikk sin godkjenning under en nødsituasjon og normale godkjenningsprosedyrer ble tilsidesatt for hurtig å bringe frem livreddende vaksine. Dette er i utgangspunktet ikke feil når liv skal reddes. Det snakkes om at mRNA er en plattform som nå er godkjent og at nye vaksiner kan bygges videre på eksisterende (nød)godkjenninger. En mRNA vaksine skal virke i et komplekst system som for eksempel kroppen til en tiåring eller attenåring, sett over hele deres livsløp (kanskje kunne de blitt 100 år?) og det er vågalt om ikke uvørent å påstå at alle varianter av mRNA er trygge for alle brukere til enhver tid. Vet helsemyndigheten nok om en hurtiggodkjent medisin til helt å kunne utelukke langtidseffekter som kan redusere leveår og/eller livskvalitet sett over et langt liv som en ungdom har fremfor seg? Hvordan beskytter helsemyndighetene barn og unge der normalen for samfunsdeltagelse er bruk av vaksinepass?

Det å aktivere krav om vaksinepasse krever at det finnes en allmenfarlig sykdom som alle må beskyttes mot og alle må 100% imuniseres for å forhindre smitte - situasjonen kan ikke diskriminere på alder eller generell helse. Det betyr at også barn og ungdom i utviklingsfaser må vaksineres slik at også de kan forhindre videre smitte. Dette er krevende og et vågalt grep av helsemyndighetene da et vaksinepass helt opplagt gir insentiver til at alle aldersgrupper enten må ta en vaksine eller sterkt oppfordres til det via sosialt press og praktiske forordninger rundt deltagelse i idrett, sosialt samvær reise m.m. Videre vaksinen må også kunne beskytte 100% mot videre smitte, hvis ikke er det liten hensikt med et vaksinepass.

Det mange undersøkelse har vist og som er støttet av de som kan smittespredning i epidemier er at alle smittebølger kommer med et knippe matematikk og kan beskrives som en funksjon med et kjent forløp. Basert på tidlig tall på smitte kan dette brukes til å forutse smitteforløpet og det er mulig å planlegge etter dette. Det er ikke slik at alle blir smittet 100% av tiden og på veldig kort tid. Det bør være mulig å foreta alternative tiltak som en erstatning for vaksinepass gitt en slik funksjon og tillate noe smitte blant grupper som vi har grunn til å tro tåler smitten.

Et vaksinepass i en setting der ikke alle trenger å ta en vaksine gir lite mening. Vaksinepasset skal forhindre videre spredning og da må man enten finne ut at barn og unge ikke bringer et virus videre - eller at grupper vi ikke ønsker å teste halvprøvd vaksine på må utestenges fra samfunnsdeltagelse, noe som er urealistisk. Det å ta i bruk et vaksinepass krever at vaksinen er best mulig testet og etter internasjonale lover og regler samt at den forhindrer all smitte og at dette virker over lang tid (som en pandemi er). Er det realistisk ? Hvis ikke er det ingen grunn til et vaksinepass.

Det dukket opp noen hårete påstander fra såkalte eksperter på vaksiner om at høyt forbruk av vaksiner kan sammenliknes med overforbruk av antibiotika og kan gi såkalte «immune escape» virusvarianter som er mer motstandsdyktig mot vaksiner. Slike påstander ble tydelig tilbakevist av flere eksperter og at man ved høyt nivå av antistoffer i kroppen vil en virusinfeksjon bli hurtig nedkjempet – og dermed liten mulighet for at vi får en avstikker-variant. Men vet vi tilstrekkelig til å si at alle har høye nivåer med motstandskraft og antistoffer i møte med viruset? Er det en god strategi å beskytte alle grupper uansett risiko? Vaksinasjonen gikk relativt fort, men sakte nok til at vi måtte til med boosterdoser for å holde tritt med forlenget pandemi, nye smittebølger og varianter. Jeg lurer på om helsemyndighetene har tilstrekkelig kunnskap om dette og kan iverksette meningsfulle tiltak som eventuelt forhindrer slikt å skje? Jeg nevner dette da et vaksinepass vil av hensikt gi veldig høy vaksinasjonsgrad, men om dette strekker ut over tid kan vi se nye varianter dukke opp. Er dette tilstrekkelig utredet og forstått?

Jeg synes det er tydelig at et vaksinepass ikke kan gi en vesentlig bedre helseeffekt enn den frivilligheten vi så under pandemien. Alle stilte opp så godt man kunne for å forhindre smittespredning og vi fikk en relativ høy vaksinasjonsgrad som har gitt god beskyttelse spesielt for utsatte grupper. I et dugnadssamfunn som Norge er det verdt å ta vare på frivilligheten. Vaksinepasset og de forskriftene som er foreslått her definerer vaksinetvang på et nytt nivå vi aldri tidligere har sett i Norge og vi har ingen oversikt på hvordan dette vil dreie samfunnet vårt.

Det kan også tenkes at vaksinepasset brukes som et insentiv til å ta vaksine i en situasjon det man mener at helsevesenet kommer til å få en stor utfordring og slikt sett forhindre andre pasienter å få nødvendig helsehjelp. Dette er en påstand vi så under pandemien i 2020 og 2021 men har dette blitt tilstrekkelig belyst og gode teorier etablert?

Det er og en fare for at vaksinepasset blir en sovepute for samfunnet og vil i liten grad beskytte de mest sårbare (ved at vi fortsatt smitter selv med vaksine – som sett med koronnavaksinen og deltavariant). Vi vet ikke nok om hvordan disse skal beskyttes når vaksinen har liten effekt. Dette var gruppene som trengte mest beskyttelse under pandemien og også hvorfor det nå argumenteres med et vaksinepass. Det er grunn til å anta at samfunnet med et vaksinepass på baklomma har liten lyst til å tilrettelegge smitteverntiltak for de gruppene som er utsatt – hvem vil stenge et utested for noe få personer i en sårbar gruppe? Det er antageligvis en stor sannsynlighet for at neste pandemibølge vil ha noenlunde samme forløp og at vaksiner har begrenset smitteverneffekt – igjen faller argumentet for vaksinepass bort og vi må løse utfordringen med smitte med andre metoder.

Min kommentar til denne forskriften´s forslag om bruk av vaksinepass er at den må skrinlegges og legges helt vekk. Ved neste pandemi må vi bli bedre på å analysere risiko, kommunisere fordeler og risiko ved vaksinen og la individet selv få ta avgjørelsen om egen helse om det så er risiko ved vaksinasjon eller risiko for egen helse ved smitte. Demokratiet består for det meste av tenkende og ansvarlige individer – om helsemyndighetene bak dette forslaget om forskrift til koronapass har bevis på noe annet tror jeg vi har større problemer enn den neste pandemien.