Forsiden

Høringssvar fra Beate Iversen

Dato: 01.03.2022

Svartype: Med merknad

Et Stort NEI til koronapass fra meg!!