Forsiden

Høringssvar fra Hans Chr Nilsen

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette