Forsiden

Høringssvar fra Eirene Kleiveland

Dato: 15.02.2022

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.

Vi vil ha fri ferdsel i dette landet.

Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering og er fullstendig inkompabelt med de idealer vi påberober oss om demokrati og menneskerettigheter.