Forsiden

Høringssvar fra Bråthen ingjerd

Dato: 14.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid regime i Norge