Forsiden

Høringssvar fra Anki Øde

Dato: 15.02.2022

Dette dokumentet er det sykeste jeg har lest fra styresmaktene i et land som kaller seg demokratisk, fritt og for rettssikkerhet. Helt ubeskrivelig å lese at folk som fortsatt ikke er satt under vergemål i fullt alvor mener at dette er greit. Dokumentet innebærer et endelig farvel med siste rest av rettsstaten Norge og velkommen til diktaturet. Hva er det som har skjedd med de kognitive evnene til jurister og andre som utarbeider denne typen dokumenter? Jeg foreslår at dere tar permisjon fra byråkratiet og tar dere jobb i et begravelsesbyrå.