Forsiden

Høringssvar fra Cato Wahlberg

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Denne høringen burde aldri skje, den hører ikke hjemme et fritt land. Det er en skam for hele vårt demokrati at disse sakene i det i hele tatt skal diskuteres. Jeg håper inderlig at Stortinget har hodet på rett plass og ikke hodet under armen og armen i bind.