Forsiden

Høringssvar fra Katrine Eltervaag

Dato: 01.03.2022

Jeg er imot dette forslaget da vi har sett av erfaring de siste to årene at noe slikt overhodet ikke er nødvendig her til lands.