Forsiden

Høringssvar fra Gerda Hansen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Frihet til og bestemme over egen kropp.