Forsiden

Høringssvar fra Klaus Bratlie, Bråstadgutua 197 2825 Gjøvik

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Hei! Det som foreslås her vil være å sette Norge tilbake til en mørketid. Personvern og råderett over egen kropp og helse vil ble tilsidesatt. Tiltakene som notatet gir staten rettigheter til vil være grunnlovsstridig og vil gjøre Norge til et land som jeg ikke vil bo i. Og i tillegg på basis av noe som blir kalt en vaksine men som ikke er det. Å sprøyte mRNA baserte syntetiske produkter inn i noen er i seg selv meget tvilsomt, men å gjøre det på barn, unge og mennesker som skal reprodusere seg er medisinsk overgrep. Nei, og nei og nei til hele notatet. Ingen politiske partier har gått til valg på denne type styring av kongeriket og er i seg selv nok til å legge det hele dødt.