Forsiden

Høringssvar fra Inger Helene Nordreli Andresen

Dato: 19.02.2022

Forlengelse av coronapasset bør ikke skje. Det strider imot alle demokratiske grunnprinsipper og nurnbergkoden. Forlengelse av coronapasset går mot en diktaturstat, noe vi ikke vil ha. Menneskerettighetene krever samtykke fra folket, noe vi ikke gjør.