Forsiden

Høringssvar fra Anders K

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat, ja til frihet til å velge