Forsiden

Høringssvar fra Eilif Kristian Aursland

Dato: 13.02.2022

Det anses som udemokratisk at man skal kunne påtvinge medisinsk behandling uten langtids sikkerhetsdata på befolkningen. Ved å innføre slike krav splitter man befolkningen og bryter i realiteten prinsippet om informert samtykke for medisinsk behandling. Denne type tvangsmidler hører ikke hjemme i frie demokratiske samfunn og det frarådes på det sterkeste å innføre slike virkelmidler i lovgivningen.