Forsiden

Høringssvar fra Gerd Brauten

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget forkastes.