Forsiden

Høringssvar fra Kjersti-Oline Speikland

Dato: 04.03.2022

Med bakgrunn i tilgjengelig informasjon (ref. Www.inngrep.no sitt høringssvar pr 03.03.2022) ønsker jeg ikke at koronasertifikat skal innføres i Norge.