Forsiden

Høringssvar fra Jenny Kvisla

Dato: 03.03.2022

Vaksine er et inngrep i kroppens indre, hvor et menneske selv bærer ansvaret, og valg kan være styrt av samvittigheten. Å vaksinere med tvang er å frata et menneske sin naturlige ansvarsfølelse, og kan overkjøre samvittighetens røst.Å innføre vaksinesertifikat kan splitte befolkningen og føre til strid. Bruk av tvang kan få uforutsette konsekvenser, på både det menneskelige og medmenneskelige plan.

Dødeligheten av covid er ikke høy. Det viser seg at også vaksinerte mennesker blir syke og sprer smitte.

Jeg tror ikke at å tvinge mennesker til å vaksinere seg ville gi fordeler som oppveie den skaden som påføres det menneskelige samhold.