Forsiden

Høringssvar fra Kathrine Solhoff

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Som norsk verdensborger protesterer jeg med hele mitt hjerte og intellekt mot dette forslaget!

Nå må politikerene ta seg sammen og innse at de skal representere folket og dets friheter.

NEI til dette forslaget!

Kathrine Solhoff