Forsiden

Høringssvar fra Kevin Hunter Nielsen

Dato: 22.02.2022

Lovforslaget bryter med menneskerettighetene!