Forsiden

Høringssvar fra Hilde

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg vil bare si fra at jeg er totalt imot alt dere har for dere i denne høringen.Det er totalt imot det Norske Demolratiet.