Forsiden

Høringssvar fra Hans Rune Severinsen

Dato: 16.02.2022

En må fremstille gyldig dokumentasjon for at slike inngripende tiltak kan forsvares for ett virus med så lav dødelighet. Jeg har lenge jobbet innen medisin og har alltid tatt vaksiner, men jeg klarer ikke å se logikken i disse svært ingripende tiltakene (en av de mest inngripende tiltakene i moderne tid, pga en sykdom med så lav-risiko) Her må en ikke forhaste seg og ta valg basert på "better be safe than sorry" når en ser hvor mye dette har ødelagt. Bare se på nedstigningen(en var ikke klar over omfanget i starten når covid ankom, og det er greit) men nedstengingen kan ikke forsvares på papiret i teori eller i praksis. Og hva vil dette skillet i befolkningen bidra til positivt? Jeg vet hvertfall at det vil gjøre mer skade enn godt med tvang.