Forsiden

Høringssvar fra Isa Rølland

Dato: 02.03.2022

NEI til forslag om forlengelse av bestemmelser rundt coronasertifikat. NEI til mulighet for tvungen vaksinering av borgere.

Vi har erfart at vaksinene i mindre grad har forhindret smitte. Å skulle fortsette med bestemmelser som skaper unødvendige skillelinjer mellom mennesker synes som et stort og uforholdsmessig grep. Jeg tror dette på sikt har potensiale til å skade samfunnet vårt mer enn pandemien i seg selv.