Forsiden

Høringssvar fra Carina Post

Dato: 15.02.2022

Jeg sier Nei til koronapass ! Passet bryter grunnloven og menneskerettigheter. Dette handler kun om makt!

Det som kreves er også urimelig, at man skal ta jevnlig påfyll med en vaksine som viser seg å ikke virke. En vaksine skal gjøre deg immun ikke bare litt "mindre"syk. Dessuten ser det ut som at vaksinene heller gjør vondt verre for veldig mange.

Norge skal være et fritt land.

Vaksine skal være frivillig.

Vi skal ALLE kunne krysse landegrensene, gå på sammenkomster på konserter,butikker, kino, svømmehall osv, uten å vise frem et pass.

Norge skal være fritt.

Grunnloven skal bestå.