Forsiden

Høringssvar fra Anita

Dato: 01.03.2022

Dette må stoppes umiddelbart. Forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette forslaget på grunnlag av menneskerettighetene.
Mvh. Anita