Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Abrahamson

Dato: 02.03.2022

Om detta førslag går igenom stælls stora mængder mænniskor utanfør samhællet.

Det går ej ihop med det demokratiska Norge.

Det blir dærfør ett absolut nej.

Ær sjælv lege och har tagit 3 doser.

Med vænlig hælsning

Ingrid Abrahamson