Forsiden

Høringssvar fra Ingrid.fagerheim@gmail.com

Dato: 03.03.2022

Nei til koronapass. Ikke akseptabelt å begrense individets selvbestemmelsesrett som er nedfelt i menneskerettighetene.