Forsiden

Høringssvar fra Knut Bjørge

Dato: 21.02.2022

Et koronasertifikat bidrar til å forsterke motsetningene i samfunnet. Få av innbyggerne er tjent med det.
Det er også et problem at helsegevinsten ved et slikt tiltak ikke er dokumentert. Man setter i verk noe man ikke vet om har noen positiv virkning, eller om det har negativ virkning.
Myndighetene representerer folkeviljen, og man skal ikke se bort fra at den er på kollisjonskurs med dette forslaget.
Det er flere sykdommer som er like alvorlige som korona. Det er en kilde til undring blant folk at myndighetene ikke er opptatt av disse.