Forsiden

Høringssvar fra Heiko og Sylvia Helms

Dato: 19.02.2022

Forslag - forlengelse av reglene om Koronasetifikat

MÅ FORKASTES UMIDDELBART OG FOR EVIGHET!

Forslaget er brudd på menneskerettigheter som alltid kommer foran smittevernloven. Menneskerettigheter kan ikke frakjennes.

Forslaget er brudd på Norsk grunnlov, EU-Menneskerettskonvensjon og UN.

Virus kunne ikke framvises, f. eks. domstol i Spania.

Tvangsvaksinering og vaksinering med midlertidig godkjente legemidler, her også genetisk forandrede, er brudd med Nürnberge Kodex som ble avtalt etter 2. Verdenskrig

Forslaget er meget inngripende i privatliv, familieliv og personlige friheter som er beskyttet i Norsk grunnlov og menneskerettigheter og må forkastes for evighet og umiddelbart.