Forsiden

Høringssvar fra Eirik Smith

Dato: 03.03.2022

Jeg mener dette ikke er forenelig med at Norge skal være et fritt land hvor oppegående mennesker skal få ta egne valg over egne liv. Herunder også ta de nødvendige valgene for våre barn utfra hva vi som foreldre mener er best for våre barn! Jeg stemmer med dette mot lov endringen!