Forsiden

Høringssvar fra Anita

Dato: 01.03.2022

Dette høringsforslaget nå stoppes umiddelbart. Jeg sier nei til dette forslaget på grunnlag av menneskerettighetene