Forsiden

Høringssvar fra Håvar Snapa

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protestere på det sterkeste mot forslaget!

Skulle det gå gjennom vil det forankre forskjellsbehandling i samfunnet.

Ingen ønsker å måtte "bli godkjent" for å gjøre daglige ærend. Det er kanskje lett å se en annen vei så lenge du selv innfrir kravene, men hva når man plutselig faller utenfor?

Hva om det utvides med kriterier som f.eks. alder, overvekt, kolesterol, røyk eller snus?