Forsiden

Høringssvar fra Alexander Birkelund

Dato: 28.02.2022

Hei,

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.


Norge er og skal være en rettsstat
Vi har grunnlov og menneskerettigheter som ikke kan overgås.
Det er derfor enhver representants plikt å forkaste dette forslaget.
Grunnloven må ikke brytes uansett grunn eller påstand om sykdom.
Det vil også bryte med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

Nei til koronapass
Ja til Grunnloven §92 som sikrer oss menneskerettigheter, §98 Som sikrer likhet for loven, og §106 som gir oss full bevegelsesfrihet i Norge.
Ja til frihet og til menneskerettigheter.


m.v.h.

Alexander Birkelund